אודות

כנס מורים לומדים בעידן המהפכה הדיגיטלית - "איחוד מול ייחוד"
יום רביעי, י"ד באייר תשע"ז | 10.5.2017 | בין השעות 21:00-16:00

כנס מורים לומדים בעידן המהפכה הדיגיטלית הינו כנס וירטואלי בינלאומי בנושא דרכי הוראה-למידה-הערכה מגוונות בסביבות חדשניות. הכנס התקיים ביום רביעי ה-10.5.2017 בין השעות 21:00-16:00.

המשתתפים בכנס בחרו בסדנאות ובהרצאות המעניינות אותם, שוטטו בתערוכות הוירטואליות וחברו יחד לאלפים מהארץ ומהעולם  (היו גם מושבים בערבית). כנס זה היווה יום שיא בהשתלמויות "איחוד מול ייחוד", שפותחו ביוזמת המזכירות הפדגוגית ומופעלות על ידי מטח- המרכז לטכנולוגיה חינוכית ו Lnet.

משתלמים ב"איחוד מול ייחוד"?

לקהל המשתלמים השתתפות במושב אחד לפחות, במליאה ומילוי משובים הקנו שעתיים של למידה לגמול. שעות אלה יהוו חלופה ליחידה בקורס של השנה הנוכחית או בקורס עתידי בו ישתתפו בשנת הלימודים תשע"ח. השתתפות בשלושה מושבים, מליאה וביצוע פעילות הקנו למשתלמים שעתיים של למידה לגמול בקורס של השנה הנוכחית ושעתיים של למידה לגמול בקורס של השנה הבאה.