ברכת יו"ר המזכירות הפדגוגית, ד"ר משה וינשטוק

הדוברים בהרצאה

יו"ר המזכירות הפדגוגית, ד"ר משה וינשטוק