מחזקים ערכים ומתמודדים עם גזענות

ההרצאה תתקיים במסגרת רצועת הזמן "חדשנות בלמידה הוראה והערכה"

בין השעות 16:55-16:15

מהם "ערכים"? כיצד מחנכים לערכים בתהליך ההוראה?   כיצד נטפח סובלנות? איך נמנע גזענות? כיצד אפשר לעשות זאת בתחום הדעת שלי? ואיך אפשר לשלב עם תחומי דעת אחרים?  איך מנהלים דיון בנושאים קונפליקטואליים?

במושב זה ניחשף למגוון כלים לניהול דיון ערכי, ונערוך היכרות עם התפיסה המערכתית לחינוך ערכי, ועם התכנית "מסובלנות למניעת גזענות וחיים משותפ,ים"  וביטויין בתכניות הלימודים בתחומי הדעת השונים.

הדוברים בהרצאה

טליה נגר

מדריכה ארצית באגף חברה ורוח

עאידה חמזה מסארוה

מנחה לקורס "שילוב ערכים והתמודדות עם גזענות בתחום הספרות" מורה ומדריכה לשפה וספרות ערבית בחטיבה עליונה.

עו"ד אסף מנשה

מדריך פדגוגי בית ספרי באזרחות ומפתח השתלמות בנושא שילוב ערכי מורשת דמוקרטיה, סובלנות ומניעת גזענות באזרחות