אוריינות רטורית בכיתה

ההרצאה תתקיים במסגרת רצועת הזמן "חדשנות בלמידה הוראה והערכה"

בין השעות 16:45-16:00

"דיבור בציבור" הוא דיבור בפני קהל במסגרת בית ספרית, ככלי מרכזי במאה ה-21 לקידום יכולות ביטוי בכתב ובעל פה, מיומנויות חשיבה מסדר גבוה והעצמת הביטחון העצמי של תלמידים.
מה נדרש מתלמיד ללמוד על מנת להעביר מסר ממוקד ורהוט בפני קהל? מה נדרש מהמורה המנחה בהובלת תהליך למידה שנדרש להצגת ידע של הלומדים, בשלביו השונים? כיצד ננהל דיון כיתתי מיטבי? כיצד ניצור אקלים לגיטימי לשיח המציג עמדות מנקודות מבט שונות? כיצד נעריך ונמשב הצגת ידע בפני קהל? כיצד נהפוך את ה" דיבור בציבור" לחלק בלתי נפרד מההוראה השוטפת? ועוד.
במושב זה, נחשף למגוון סוגות רטוריות הנדרשות ל"דיבור בציבור", נאום ושכנוע, ובאופני שילובן בשגרת ההוראה, ובמשימות הערכה חלופיות. נכיר מודלים שונים לשילוב "דיבור בציבור" ויישומם במגוון נושאים ותחומי דעת. נתנסה בכלי הדיבייט – משחק מלהיב לקידום עמדות על סוגיות ודילמות נבחרות, תוך שימוש במגוון מיומנויות הבעה בכתב ובעל פה, והפגנת כישורי חשיבה , כמו הצדקת טיעונים, אישוש והפרכה.

 

הדוברים בהרצאה

דנה שטרקמן

מנחה בדיבור בציבור בתחום האזרחות

אהובה שוסטר

מדריכה מחוזית בלשון ורכזת לשון בחט"ע

אוהד דוידוב

מנחה לרטוריקה, לדיבייט ולתקשורת בינאישית, מורה בביה"ס הריאלי העברי בחיפה ומדריך "דיבור בציבור" באגף א' לפיתוח פדגוגי במזכירות הפדגוגית