תלקיט (פורטפוליו) אמנות או אומנות?

ההרצאה תתקיים במסגרת הרצועה "הוראה ולמידה אוטונומית"

בין השעות 17:45-17:00

התלקיט (פורטפוליו) הוא אוסף של תוצרי למידה מגוונים, המשקף תהליכי למידה והתקדמות של  התלמיד, והמשמש לצורך הערכה מעצבת והערכה מסכמת גם יחד. מהם סוגי התלקיט? אילו תוצרים מתאימים? כיצד מנחים את התהליך? מהם היתרונות והאתגרים? בכל אלה ועוד נעסוק במפגש וכן נדגים את השימוש בתלקיט כחלופה בהערכה בכמה תחומי דעת.

תלקיט במחשבת ישראל לממ"ד מכוון בין היתר ובעיקר לסייע לתלמיד לרכוש השכלה הגותית רחבה במסגרת גיבוש זהותו היהודית, וזאת על בסיס הכשרתו כלומד עצמאי וחוקר, המסוגל לנתח עמדות והשקפת עולם של הוגים מזווית עיונית ותוך חשיבה עצמאית, יצירתית וביקורתית.

בהיסטוריה נבנה תלקיט בידי כל צוות היסטוריה, נבחר יסוד מארגן העובר כחוט השני בכל נושאי הלימוד, והוא מאוגד בתוך ה"לימודית" שבנה גלעד מניב, והמשמש סילבוס למקצוע כולו.

תלקיט בקולנוע ובתקשורת מאפשר שימת דגש על תהליכים במקום על תוצרים. העבודה המקוונת מאפשרת ראייה מסועפת של התהליך, של הינויים שנערכו ולא רק על התוצאה הסופית.

הדוברים בהרצאה

אילנית אזרואל כהן

מחנכת ומורה להיסטוריה, מדריכת מפמ״ר היסטוריה, מנחה ומפתחת תוכניות מתוקשבות

ד"ר דניאל רביב

איש חינוך כשלושה עשורים, מדריך ארצי במחשבת ישראל ממ"ד, ומרצה בכיר בתחומי היהדות והחינוך במכללת אורות ישראל במגוון תפקידים של הכשרת מורים.

ערן לבני

מדריך לפדגוגיה דיגיטלית בפיקוח על לימודי קולנוע ותקשורת

אלונה שבט

מדריכה במטה לחקר וחשיבה באגף א' לפיתוח פדגוגי של המזכירות הפדגוגית