ברכת מנכ"ל משרד החינוך, מר שמואל אבואב

הדוברים בהרצאה

מנכ"ל משרד החינוך, מר שמואל אבואב