ברכת השר נפתלי בנט, שר החינוך

הדוברים בהרצאה

שר החינוך, השר נפתלי בנט