צוותי ניהול מובילים חדשנות לבגרות

ההרצאה תתקיים במסגרת רצועת הזמן "חדשנות בלמידה הוראה והערכה"

בין השעות 16:45-16:00

חיזוק האוטונומיה הפדגוגית בבתי הספר הוא אחד מהיעדים של מערכת החינוך כיום.
צוותי ניהול המעוניינים לשים את הפדגוגיה והערכים במרכז העשייה הבית ספרית, ליצור שינוי בתרבות הבית ספרית ולאפשר:

  • לתלמידים לרכוש ערכים ומיומנויות לחיים בדרך של חקר, יצירתיות ושיתופיות
  • למורים עניין וקשר טוב יותר עם התלמידים והוריהם

ימצאו עניין רב במושב זה בדרכם להפוך את בית הספר למשמעותי ורלוונטי יותר עבור התלמידים, ההורים והמורים.

הדוברים בהרצאה

עדה רוזנברג

אחראית תחום חינוך לחשיבה, אגף א' לפיתוח פדגוגי, המזכירות הפדגוגית

שי גלבוע

רכז פדגוגי בתיכון גלילי בכפר סבא. מוביל השתלמות במסגרת המודל הבית ספרי. השתלמות זו הותאמה לצרכי בית הספר ומטרתה שילוב אסטרטגיות גנריות לפיתוח שפת חשיבה בית ספרית ויישומן בהתאם לתכנים בתחומי הדעת השונים.

ברוריה סלע

ברוריה סלע ניהלה שנים רבות את בית הספר התיכון הניסויי רמות חפר (רמות ים היום), אשר פיתח מודל של למידה והבחנות חלופית – מודל הידוע בשם  'דיאלוג יצירתי'. בית הספר הפעיל בהצלחה שנים רבות חלופות לבחינות הבגרות, כולל תכנית תמ"ר במקצועות החובה. "

זאב אליצור

ד"ר זאב אליצור הוא חוקר, מרצה ומורה. משמש במדריך תכניות ייחודיות במזכירות הפדגוגית